top of page

ארגונומיה לעובדי שטח והתנהלות נכונה בחיי היום יום

 

מטרת הארגונומיה : להגדיל את יעילות האדם, בטיחותו ובריאותו בכל מקום בו הוא שוהה. הארגונומיה מעצבת מכונות, ציוד, כלים ומתכננת מטלות כך שיתאימו ליכולות הפיזיות והמנטאליות של האדם.                                                                                                                                                                                          

כדי ליישם מטרות אלה נקבעו קווים מנחים הנקראים "עקרונות הנדסת אנוש" המתייחסים לשתי מערכות:
1.  המערכת הטכנית – מתייחסת לתכנון מכונת וכלי עבודה ותכנון סביבת עבודה.

2.  מערכת האדם –  מתייחסת לעובד המפעיל את המערכת: תנוחת העובד, אופן הפעלת כוחות, הרגלי עבודה, נוהלי עבודה.

 

סביבת עבודה נכונה אינה מספיקה כדי להיות סביבת עבודה בריאה, יש  גם צורך להדריך את האדם לתפעל אותה כראוי.

יש ללמוד לנתח סיכונים ארגונומיים בעבודה ובחיי היום יום ולתת להם פתרונות בהתאמה אישית לאדם ולממשק איתו בא האדם במגע.

 

ברמה הטכנית:

  • עקרונות הנוגעים לסביבת העבודה כגון סוג משטח גובה המשטח, וסידור סביבת העבודה.

  • עקרונות הנוגעים למבנה המכונה והכלים.   

 

ברמה ההתנהגותית:

 

  • עקרונות הפעלת כוחות (הרמה נכונה,נשיאת משקל, דחיפה, משיכה).

  • עקרונות הקשורים לנוהלי עבודה (אופן ישיבה, זמן ישיבה, גיוון מטלות, הפסקות)   

  • תרגילי כוח, מתיחות ויציבה נכונה לטיפול ולמניעת פגיעות אורטופדיות. 

 

הארגונומיה בעצם מתאימה לכל אדם: יש לחשוב "ארגונומית" 24 שעות ביממה -בקימה, בעבודה, בטיפול בילדים, בניהול משק הבית ובשינה.                                            

יש לחשוב במשך כל הזמן כיצד לעבוד בריא יותר ויעיל יותר. אחרי שלומדים את העקרונות של עבודה נכונה - לאט לאט יטמעו העקרונות  בגופנו עד שיהפכו לתנועות אוטמטיות.

בייעוץ הארגונומי נלמד מהם המצבים בעבודה ובחיי היום יום (כגון נשיאת משאות,נהיגה,טיפול בתינוק, ארגונומיה במטבח....) בהם יש עומס על מפרקי הגב הצוואר והכתפיים וכיצד להימנע מעומס זה.

הייעוץ מומלץ לכל העובדים פיזית במקום עבודתם ובבית.


וזיכרו: עבודה פיזית נכונה כמעט תמיד תהיה עדיפה על ישיבה!

גננות, מטפלות וצוותים חינוכיים - איך מרימים נכון, איך הולכים נכון ע עגלה, ואיך עומדים עם ילד בלי לסבול מכאבי גב
ארגונומיה לעובדים פיזית בתעשיה
bottom of page