top of page

תרגילים ליישור הגב

 

לשיפור היציבה אנו נתמקד ב- 3 מרכיבים עיקריים:

 

1. מודעות ליציבה נכונה - נלמד מהו המנח הנכון של מפרקי עמוד השדרה ביציבה נכונה, מה ההשפעה של מנח האגן על היציבה, ואלו שרירים משפיעים על היציבה שלנו.

לדוגמא: כיצד משפיע סיבוב אגן לפנים על מפרקי עמוד השדרה המותני,החזי והצווארי (שרשרת תנועה).

 

2. גמישות - מתיחת השרירים בהתאם לסוג ואופי הליקוי היציבתי שאובחן.

לדוגמא:ליישור גב כפוף (קיפוזה מבנית),נעבוד על גמישות שרירי החזה, כדי לאפשר פתיחת בית החזה ויישור הגב .

 

3. כוח - תרגילי חיזוק לשרירים בהתאם לסוג ואופי הליקוי היציבתי.

לדוגמא: לעמידה רפויה ומרושלת (הסעת אגן) נעבוד על מודעות ועל חיזוק שרירי זוקפי הגב ומקרבי השכמות העוזרים במקרים של גב כפוף.

 

תרגילים ליישור הגב

bottom of page