top of page

מעקב רפואי

בדיקות ומעקב אחר מדדים פיזיולוגיים ובדיקות רפואיות למציאת "רוצחים שקטים" :

בדיקות דם, לחץ דם, סוכר, דופק, ארגומטריה (בדיקת מאמץ), אחוז שומן, משקל והיקפים.

בעבודתי בשיקום לב נחשפתי לגברים צעירים (גברים ברמת סיכון גבוהה יותר)  שעברו אירוע בעבודה או מחוצה לה ואותו היה ניתן למנוע בקלות

.ע"י בדיקות פשוטות

פיזיולוג של המאמץ מאבחן ונותן המלצה לטיפול ולפעילות גופנית בהתאם לבדיקות הגופניות והמטבוליות של העובד.

מעקב שוטף של משקל, היקפים, אחוז שומן, סוכר, לחץ דם, ודופק יעשה על ידי מדריך הפעילות הגופנית.  מעקב מיוחד ינתן לבעלי גורמי סיכון למחלות לב.

 

 

bottom of page